Z indického Ásámu do Bhútánu

 • Indie – svazový stát Ásám s tradicí pěstování čaj
 • Arunáčalpradéš – planina Ziro a vesnice domorodého kmene Apatani
 • Brahmaputra – plavba trajektem po řece na ostrov Madžúlí
 • NP Kazíranga – pozorování divokých slonů a nosorožců
 • Bhútán – buddhistické himálajské království s osobitou tradicí
 • Dzongy – imposantními klášterními pevnostmi
 • Jedinečná a panenská krajina méně navštěvovaného východního Bhútánu
 • Hlavní město Thimphu, skalní klášter Taktsang – Tygří hnízdo

Program zájezdu:

1.–2. DEN: LETECKY PRAHA – DILLÍ – DIBRUGARH

Odlet z Prahy v dopoledních hodinách, noční přílet do Dillí, transfer do hotelu. Dopolední přelet z Dillí do Dibrugarhu, návštěva čajové plantáže Ghograjan Tea Estate s vyhlášeným ásámským čajem, přesun do Šívságaru.

3. DEN: ŠÍVSÁGAR A OSTROV MÁDŽULÍ

Ranní prohlídla nejvýznamnějších památek Šívságaru (hinduistický chrám Šivadol, paláce Talatal ghár, Kareng ghár, pavilon Rang ghár). Plavba trajektem přes řeku Brahmaputru na největší sladkovodní říční ostrov na světě, Madžulí, který je známý mj. svými jedinečnými višnuistickými chrámy – šátrami.

4. DEN: OSTROV MÁDŽULÍ A TAJUPLNÝ ARUNÁČALPRADÉŠ – PLANINA ZIRO

Krátká ranní procházka na ostrově Madžulí, vesnicemi kmene Mišingů, nahlédneme do života místních obyvatel a dozvíme se něco o jejich tradiční řemeslné výrobě. Trajektem zpět na pevninu a odpolední přesun do hornatého a tajuplného Arunáčalpradéše, na planinu Ziro.

5. DEN: PLANINA ZIRO A DOMORODÝ KMEN APATÁNÍ

Celodenní procházka po vesnicích kmene Apatáníů, používajících zvláštní kombinaci pěstování rýže a chovu ryb. Ženy i muži tohoto kmene jsou pozoruhodní svými tetovanými obličeji, ženy si navíc krášlí nosní dírky černými dřevěnými zátkami. Kmen Apatáníů si stále zachovává svoji autentickou kulturu a vlastní náboženství. Zhlédneme jejich tradiční rituální tance.

6. DEN: MALEBNÉ MĚSTO TÉZPUR

Celodenní přesun zpět do svazového státu Ásám, do jednoho z nejmalebnějších ásámským měst na břehu Brahmaputry, Tézpuru. Prohlídka chrámu Da Parbatija z 5. – 6. století.

7. DEN: NP KAZÍRANGA

Nejvyhlášenější národní park východní Indie se vzácnými nosorožci indickými a další ohroženou zvěří (divocí sloni, tygři, arni aj.). NP Kazíranga je od roku 1985 na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V národním parku absolvujeme vyjížďku džípy s pozorováním volně žijících divokých zvířat.

8. DEN: GUVÁHÁTÍ A JEHO NEKRÁSNĚJŠÍ PAMÁTKY

Přejezd do hlavního města východoindického státu Ásám, Guváhátí, které je zároveň považováno, za jedno z nejstarších asijských měst. Návštěva hinduistického chrámu Kámakhja, centra tantrismu a kultu Šakti. Výlet loďkou na Paví ostrov a výstup k chrámu Umánanda zasvěcený bohu Šivovi.

9. DEN: INDICKO-BHÚTÁNSKÁ HRANICE, MĚSTEČKO WAMRONG

Celodenní přejezd do bhútánského Trašigangu přes hraniční přechod Samdrup Jongkhar nádhernou krajinou východního Bhútánu (asi 2 h k hranici, dále serpentinami 5-6 h). Cestou zastávka u kláštera Jongla gonpa a v městečku Wamrong (2130 m), kde bude moci prvně vidět tradiční bhútánskou pevnost – dzong.

10. DEN: OKOLÍ TRAŠIGANGU A ÚDOLÍ TRAŠI JANGTSE

Velkou tradicí východního Bhútánu je tkalcovství, navštívíme malou vesnici Radi, která je tímto řemeslem proslavená. Budeme moci pozorovat, jak vznikají jedny z nejuznávanějších tkanin na světě. V nedalekém Rangjungu  navštívíme místní klášter. Odpoledne se vydáme k uctívanému chrámu Gom Kora, v jehož jeskyni kdysi meditoval světec Padmasambhava, přejezd do Traši Jangtse. Ubytování na farmě u místních obyvatel v údolí Traši Jangtse.

11. DEN: NÁRODNÍ PARK BUMDELING

Pěší výlet odlehlou a velmi zachovalou bútánskou krajinou národního parku Bumdeling k chrámu Dechenphodrang (trasa asi 3 h). NP Bumdeling je migračním místem jeřábů černokrkých, kteří sem každý rok přilétají přezimovat. Prohlídka budhistické stúpy Čhörten Kora, která byla modelována podle slavné stúpy Bódhnáth v Nepálu.

12. DEN: TRAŠIGANG A JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH DZONGŮ

Dopolední procházka v okolí Traši Jangtse, objevování místních vesnic a tradičního života obyvatel Východního Bhútánu. Přejezd zpět do Trašigangu, návštěva Trašigangské pevnosti, jednoho z nějvětších dzongů v Bhútánu, který byl postaven na obranu proti invazím z Tibetu.

13. DEN: LETECKÝ PŘESUN DO PARA, THIMPU

Dopolední přelet z letiště v Yonphule do Para. Přejezd do hlavního města Thimpu, zastávka u obří sochy Buddhy Dordenmy nad centrem hlavního města, s výhledem do údolí a návštěva bhútánské pevnosti Tašičho (sídlo vlády).

14. DEN: PUNÁKHSKÝ DZONG A KLÁŠTER ČIMI LHAKHANG

Ranní přejezd z Thimphu do Punákhy přes sedlo Do-čula (3050 m), ze kterého je možné pozorovat panorama himálajských sedmitisícovek, vč. nejvyšší hory Bhútánu Gangkar Punsum (7497 m). Cestou návštěva kláštera Čimi Lhakhang – chrámu plodnosti, spojeného s legendárním mnichem-proutníkem Drukpou Kinlejem. Po příjezdu do Punákhy prohlídka místní pevnosti (Punákhský dzong), na soutoku řek Pho a Mo, která měla významnou roli v bhútánské historii.

15. DEN: ÚDOLÍ PUNÁKHA, PARO

Pěší túra k čhörtenu Khamsum Jüllej Namgjal, s výhledy do Punákhského údolí a na rýžová políčka, návrat do Para. V případě času návštěva staré bhútánské svatyně Kjiču Lhakhang, již dal v 7. století postavit tibetský vládce Songcän Gampo.

16. DEN: VÝSTUP KE SLAVNÉ TAKTSANG GOMBA „TYGŘÍMU HNÍZDU“

Pěší výstup k nejznámějšímu bhútánskému klášteru Taktsang gompa – „Tygřímu hnízdu“. Klášter byl vybudován vysoko na skalnatém ostrohu ve výšce 3120 m. Odpoledne návštěva Národního musea (Ta Dzong), které bylo v minulosti strážní věží, a Rinpung Dzongu – monumentální pevnosti, v níž dnes sídlí okresní vládní úřad a soudce.

17.–18. DEN: LETECKY PARO – DILLÍ – PRAHA

Letecky Paro – Dillí – Praha s noclehem v Dillí.

Další informace

Cena zahrnuje – společné pro obě země:

 • mezinárodní letenka Praha – Dillí – Praha,
 • vnitrostátní přelet Dillí – Dibrugarh,
 • služby českého průvodce,
 • pojištění CK proti úpadku.

Cena zahrnuje – Indie:

 • český průvodce a místní anglicky mluvící průvodce,
 • doprava mikrobusem v Dillí, terénními auty v oblasti Ásamu a Arunáčalpradéše,
 • trajekt z a na ostrov Madžulí,
 • ubytování – 8x v hotelu úroveň 3*** ve dvoulůžkovém pokoji (2x Dillí, 1x Šívságar, 2x Ziro, 1x Tézpur, 1x Kazíranga, 1x Guváhátí),
 • ubytování – 1x v dvoulůžkových bambusových tradičních chatách na ostrově Madžulí
 • stravování formou polopenze,
 • permit pro vstup do oblasti Arunáčalpradéše,
 • vstupné do památkových objektů uvedených v programu,
 • ukázka tradičních tanců kmene Apatání,
 • džíp safari v NP Kazíranga,
 • bakšiše řidičům a ostatnímu personálu.

Cena zahrnuje – Bhútán:

 • český průvodce a místní anglicky mluvící průvodce,
 • mezinárodní přelet Paro – Dillí,
 • vnitrostátní přelet Yonphula – Paro,
 • kompletní doprava mikrobusem po Bhútánu,
 • ubytování – 7x v hotelu úroveň 3*** ve dvoulůžkovém pokoji (2x Trašigang, 1x Traši Jangtse, 1x Thimpu, 1x Punákha, 2x Paro),
 • ubytování – 1x na farmě u místních obyvatel v údolí Traši Jangtse,
 • stravování formou plné penze,
 • bhútánské vízum a jeho zajištění,
 • vstupné do památkových objektů uvedených v programu,
 • bakšiše řidičům, průvodci a ostatnímu personálu,
 • vládní poplatek a daň.

Cena nezahrnuje:

 • indické vízum – 50 USD (pomůžeme Vám s vyřízením),
 • ostatní stravování,
 • individuální doprava ve městech,
 • příplatek za jednolůžkový pokoj – 14 500 Kč/os./zájezd,
 • pojištění léčebných výloh či stornopoplatků (rádi zprostředkujeme),
 • vše v programu neuvedené.

Fakultativní služba – platí se na místě:

 • tradiční koupel s horkými kameny – cca 20 USD/os.

Stravování:

V ceně zájezdu je zahrnuto téměř všechno stravování, plná penze v Bhútánu a polopenze v Indii. Můžete se tedy těšit na pestrost obou těchto kuchyní. K typickým rysům indické kuchyně patří především různé druhy koření, převažují vegetariánské pokrmy a hlavními surovinami jsou rýže, obilniny, luštěniny, mléčné výrobky a zelenina. Bhútánská kuchyně využívá hlavně rýže, pohanky, luštěnin a různých druhů zeleniny. Oproti indické kuchyni je doplněna masem, které se podává převážně vařené nebo dušené.

Vhodné období pro absolvování tohoto programu:

Tento zájezd je možné absolvovat ve dvou hlavních sezónách, mimo období monzunu, které je od června do září. V jarním období, od března do května, jsou zpravidla horké dny s občasnými dešťovými přeháňkami, kterých pozvolna ubývá. V podhůří Himálaje nádherně rozkvétají magnoliové a rododendronové lesy. Pro období od října do listopadu je charakteristická jasná obloha, trochu chladnější počasí a zpravidla dobrá viditelnost.

Indické vízum a Bhútánské vízum:

Indie:
Všichni občané ČR potřebují ke vstupu do Indie, k transitu a k vycestování z Indie platné indické vízum. V případě tohoto zájezdu můžeme žádat o tzv. Indické elektronické turistické vízum e-VISA. Po jeho vyřízení, ještě před odjezdem do Indie, každý z vás obdrží emailem tzv. Electronic Travel Authorization (elektronickou cestovní autorizaci), na jejímž základě můžete přicestovat do Indie a získat na hraničním přechodu elektronické vízum.
Platba vízového poplatku je ve výši 50,- USD + bankovní poplatek (ve výši až 2,5 % vízového poplatku). Poplatek se hradí přes internet výlučně debetní nebo kreditní platební kartou VISA nebo MASTERCARD.
V dostatečném předstihu před odjezdem na zájezd vám zašleme podrobné instrukce, jak o indické vízum zažádat.

Bhútán:
Bhútánské vízum je v ceně zájezdu. Jeho získání není administrativně náročné a vše bude zajišťovat náš bhútánský partner. Pro vyřízení víza budeme potřebovat naskenovanou barevnou kopii vašeho pasu ve formátu JPG.

Pořadatel: CK Enjoy Travel

Velikost skupiny: 8-16 osob.

Poznámka: Úprava programu vyhrazena.

Cena od:
115000 Kč
Ubytování:
3* hotel
Typ zájezdu:
poznávací, turistika, památky, s českým průvodcem
Stravování:
plná penze (Bhútán), polopenze (Indie)
Termín:
říjen 2021 (bude upřesněno)
Počet dní:
18
Letenka:
Vízum:
indické, bhútánské
Průvodce:
český, místní
Poznámka:
Poznámka:

Nezávazná objednávka

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Telefon: +420-739-632-819

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Telefon: +420-739-632-819