Nepál a Bhútán – turistika pod Himálajem

Turistika v Káthmándském údolí a v Zemi hřmícího draka

 • NEPÁL – 5ti denní turistika Káthmándským údolím
 • Hlavní město Káthmándú, rýžová políčka, tradiční nepálské vesnice
 • NP Shivapuri Nagarjun a výhledy na Himálaj
 • BHÚTÁN – buddhistické himálajské království s osobitou tradicí
 • Hlavní město Thimphu, pevnost Tashichho; klášter Taktsang
 • Údolí Phobdžikha – turistika v malebném údolí, hnízdiště jeřábů černokrkých
 • Termín zájezdu: březen/duben 2023

Program zájezdu:

1.–2. DEN: LETECKY PRAHA – KÁTHMÁNDÚ

Letecky Praha – Káthmándú. Odlet z Prahy v odpoledních hodinách, noční přelet do Káthmándú. Dopoledne transfer do hotelu, odpolední procházka po rušné čtvrti Thamel a prohlídka historického centra Káthmándú s Palácovým náměstím.

3. DEN: TURISTIKA V KÁTHMÁNDKÉM ÚDOLÍ, CHISAPANI

Káthmándské údolí, Chisapani – ranní přejezd na okraj národního parku Shivapuri Nagarjun, do vesnice Sundarijal, kde začne naše putování. Stezka vede borovými, dubovými a rododendronovými lesy a většinu času stoupá do vesnice Chisapani. Během cesty můžeme obdivovat panorama sedmitisícového pohoří Ganesh Himal a Langtang.

4. DEN: TURISTIKA V KÁTHMÁNDKÉM ÚDOLÍ, NAGARKOT

Nagarkot – druhý den se z Chisapani vydáme do vesničky Jule a dále kolem terasovitých políček, přes malé podhorské osady, až do Nagarkotu. V podvečer si v případě pěkného počasí vychutnáme západ slunce.

5. DEN: TURISTIKA V KÁTHMÁNDKÉM ÚDOLÍ, DHULIKHEL

Dhulikhel – Nagarkot je ideálním místem pro pozorování východu slunce. Ranní paprsky se odrážejí do majestátních hor, Annapurny, Manaslu, Ganesh Himalu, Gaurishankeru, Dorje Lakpa, Langtangu a Rolwalinu. Třetí den povede naše cesta do sedla Dhulikhel, panoramatická stezka vede borovým hájem a přes malé usedlosti. Cesta do sedla Dhulikhel vede 600 výškových metrů dolů, ale i přesto nás čekají v průběhu dne drobná stoupání.

6. DEN: TURISTIKA V KÁTHMÁNDKÉM ÚDOLÍ, BALTHALI

Balthali – historicky byl Dhulikhel vstupní branou do Tibetu pro obyvatele Káthmándského údolí. I dnes tudy prochází hlavní tepna vedoucí na tibetsko-nepálskou hranici k hraničnímu přechodu Kodari. Z Dhulikhelu se vydáme do osady zvané Namo Buddha, které patří nejdůležitějším buddhistickým poutním místům v Nepálu. Nachází se zde klášter Thrangu Tashi Yangtse, kterému se váže legenda o Buddhovi. Odtud budeme pokračovat až do malebné vesničky Balthali.

7. DEN: POSLEDNÍ DNE PUTOVÁNÍ KÁTHMÁNDSKÝM ÚDOLÍM

Panauti, Káthmándú – Poslední den naší turistiky se vydáme do nevarské vesnice Panauti. Panauti je důležitým náboženským místem, které tvoří významné buddhistické a hinduistické památky. Odpolední přejezd zpět do Káthmándú.

8. DEN: PŘESUN DO BHÚTÁNU, HLAVNÍ MĚSTO THIMPU

Paro, Thimphu – ranní přelet z Káthmándú do bhútánského Para. Odpoledne přesun do hlavního města Thimphu, ležícího v centrální části Bhútánu. Zastávka u Obří sochy Buddhy Dordenmy nad centrem hlavního města s pěknými výhledy do údolí a návštěva malé místní Zoo s takiny (národní bhútánské zvíře), ubytování.

9. DEN: HLAVNÍ MĚSTO THIMPU, KLÁŠTER ČERI, PEVNOST TAŠIČHO

Thimphu – krátký přesun do Dodeny a výstup dubovým hájem ke klášteru Čeri, vysoko nad údolím Thimphu (cca 9 km). Oběd formou pikniku v údolí Dodeny. Odpoledne návštěva bhútánské pevnosti Tašičho (sídlo vlády) a eventuálně Národní knihovny se svazky starověkých buddhistických rukopisů.

10. DEN: SEDLO DO-ČULA, ÚDOLÍ PHOBDŽIKHA, GANGTEJ GOMBA

Údolí Phobdžikha, Gangtej – ranní přejezd z Thimphu do údolí Phobdžikha přes sedlo Do-čula (3050 m), ze kterého je možné pozorovat panorama himálajských sedmitisícovek, vč. nejvyšší hory Bhútánu Gangkar Punsum (7497 m). Cestou zastávka a pěší výlet ke klášteru Čimi Lhakhang – chrámu plodnosti, spojeného s legendárním mnichem-proutníkem Drukpou Kinlejem. Odpoledne přesun do Gangtej, výlet po vesnici s prohlídkou kláštera Gangtej Gompa, jediného kláštera školy tibetského buddhismu Ňingmapa v této oblasti.

11. DEN: ÚDOLÍ PHOBDŽIKHA

Údolí Phobdžikha – Celodenní pěší výlet údolím Phobdžikha s návštěvou Centra vzácných jeřábů černokrkých, kteří mají v této oblasti sezónní hnízdiště. V centru se dozvíme více o přírodních a kulturních dějinách této oblasti. Během dne navštívíme osadu Beta a místní vesnickou školu. V závěru dne naše cesta povede do vesnici Kingathang s malou svatyni, založenou královnou matkou Ashi Sangay Choden Wangchuck. Odtud se vrátíme zpět do Gangtej. Údolí Phobdžikha je malebné údolí v srdci Bhútánu s borovými lesy, bambusovým hájem a na jaře krásně kvetoucími loukami. Ubytování u místních obyvatel na farmě v údolí Phobdžikha.

12. DEN: PHUNÁKHA

Punákha – ranní přejezd do Punákhy, pěší výlet ke klášteru mnišek Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang, který je posazený vysoko na hřebeni v borovém háji s výhledy do údolí Punákha a Wangdue Phodrang. V klášteře je jedna z nejvyšších bronzových soch v Bhútánu, socha Avalokiteshvara. Odpoledne možnost krátkého raftingu a návštěva místní pevnosti (Punákha Dzong), ležící na soutoku řek Pho a Mo, která měla významnou roli v bhútánské historii.

13. DEN: PARO, PEVNOST RINPUNG DZONG

Paro – dopolední přejezd zpět do Para. Odpoledne krátký pěší výstup přes tradiční krytý most zvaný Nemi Zam k Rinpung Dzongu, monumentální pevnosti, v níž dnes sídlí okresní vládní úřad a soudce. Dále návštěva Národního musea (Ta Dzong), které bylo v minulosti strážní věží. Ubytování v Paru.

14. DEN: PARO, KLÁŠTER TAGCCHANG GOMBA – “TYGŘÍ HNÍZDO”

Paro, Tagcchang gomba – pěší výstup cca 600 výškových metrů k nejznámějšímu bhútánskému klášteru Tagcchang gompa – „Tygřímu hnízdu“. Klášter byl vybudován vysoko na skalnatém ostrohu ve výšce 3120 m. Na cestě zpět navštívíte starou bhútánskou svatyni Kjiču Lhakhang, již dal v 7. století postavit tibetský vládce Songcän Gampo. V podvečer možnost vyzkoušet bhútánský národní sport – lukostřelbu.

15. DEN: PŘELET DO KÁTHMÁNDÚ, KRÁLOVSKÉ MĚSTO BHAKTAPÚR

Káthmándú – dopolední přelet z Para do Káthmándú, návštěvou chrámového komplexu a pohřebních spalovacích ghátů Pašupatináth a přesun do druhého královského města Bhaktapúru s rukodělnou výrobou v ulicích; ubytování v Bhaktapúru.

16. DEN: KÁTHMÁNDÚ, KRÁLOVSKÉ MĚSTO PÁTAN

Káthmándú – přesun zpět do Káthmándú, prohlídka třetího z královských měst Pátan, dále návštěva stúpy Svajambhunáth – posvátná stúpou tyčící se nad hlavním městem.

17. DEN: LETECKY KÁTHMÁNDÚ – PRAHA

 

Další informace

Cena zahrnuje – společné pro obě země:

 • mezinárodní letenka Praha – Káthmándú – Praha
 • český průvodce
 • informační materiály,
 • pojištění CK proti úpadku.

Cena zahrnuje – Bhútán:

 • místní anglicky mluvící průvodce,
 • mezinárodní letenka Káthmándú – Paro – Káthmándú,
 • kompletní doprava mikrobusem po Bhútánu,
 • ubytování – 6x v hotelu úroveň 3*** ve dvoulůžkovém pokoji (2x Thimphu, 1x Phobdžikha, 1x Phunákha, 2x Paro),
 • ubytování – 1x na farmě u místních obyvatel v údolí Phobdžikha,
 • stravování formou plné penze,
 • bhútánské vízum a jeho zajištění,
 • vstupné do památkových objektů,
 • bakšiše řidičům, nosičům a ostatnímu personálu,
 • vládní poplatek a daň.

Cena zahrnuje – Nepál:

 • místní průvodce během treku,
 • doprava mikrobusem do Bhaktapuru a na prohlídku Káthmándú (15. a 16. den),
 • doprava na začátek treku a zpět do Káthmnádú,
 • ubytování ve městech – 3x hotel v Káthmándú a 1x hotel v Bhaktapúru se snídaní úroveň 2** (dvoulůžkový pokoj),
 • ubytování na treku – 4x ubytování v turistických hotelech se snídaní (1x Chisopani, 1x Nagarkot, 1x Dhulikhel, 1x Balthali – dvoulůžkový pokoj, není potřeba spací pytel),
 • nosiči na treku – 5 kg/os.,
 • transfery z letiště do hotelu a zpět v Káthmándú,
 • bakšiše řidičům, nosičům a ostatnímu personálu,
 • informační materiály,
 • pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:

 • nepálské vízum – 50 USD (vyřizuje se po příletu na letišti),
 • příplatek za jednolůžkový pokoj – 13 400 Kč/os./zájezd,
 • ostatní stravování,
 • ostatní doprava po Káthmándú – rikša atd.,
 • vstupné do památkových objektů v Nepálu,
 • pojištění léčebných výloh či stornopoplatků (rádi zprostředkujeme).

Fakultativní služba – platí se na místě:

 • tradiční koupel s horkými kameny – 20 USD/os.
 • rafting v údolí Phunákha (1,5 h) – asi 27 USD/os.

Stravování:
Kromě stravování uvedeného v ceně zahrnuto (Bhútán), je možné v Káthmándú navštívit řadu restaurací s velmi rozmanitou stravou. Na treku je možné se stravovat v hotelích, ve kterých budeme nocovat, je zde výběr dle jídelního lístku. K snídani většinou připravují vajíčka na různé způsoby, ovesné kaše, moučné placky a polévky. K večeři je v nabídce obvykle několik druhů polévek, těstoviny – nudle, brambory, dal bath (čočka s rýží), vejce a zelenina. Jídla jsou většinou vegetariánská. Náklady na celodenní stravování (oběd, večeře) se v Nepálu pohybují v rozmezí 15–20 USD/os/den. Bhútánská kuchyně využívá podobné suroviny jako nepálská, používá se však méně koření. Bhútánské jídlo je ve většině případů podáváno bufetovým stylem (výběr z několika druhů pokrmů).

Vhodné období pro absolvování tohoto programu:
Tento zájezd je možné absolvovat ve dvou hlavních sezonách, mimo období monzunu, které je od června do září. V jarním období, od března do května, jsou zpravidla horké dny s občasnými dešťovými přeháňkami, kterých pozvolna ubývá. V podhůří Himálaje nádherně rozkvétají magnoliové a rododendronové lesy. Pro období od října do listopadu je charakteristická jasná obloha, trochu chladnější počasí a zpravidla dobrá viditelnost. Teploty v Káthmándú se na jaře i na podzim pohybují mezi 22–28 °C, v Timphu pak mezi 20–22 °C. V nadmořské výšce kolem 3000 m přes den kolem 13–17 °C, v noci teploty klesají k bodu mrazu.

Pořadatel: CK Enjoy Travel

Poznámka: Úprava programu vyhrazena.

Cena od:
98000 Kč
Ubytování:
3* hotel (Bhútán) a 2* hotel (Nepál)
Typ zájezdu:
turistika, památky, treking, s českým průvodcem
Stravování:
plná penze, snídaně
Termín:
březen - duben 2023
Počet dní:
17
Letenka:
Vízum:
nepálské, bhútánské
Průvodce:
český, místní
Poznámka:
Poznámka:
Náročnost turistického programu v Nepálu: Každý účastník si nese jen své osobní věci a zároveň má k dispozici nosiče – 5 kg/os. Není potřeba spací pytel. Denní etapy mají 16-18 km ve zvlněném terénu. Maximální dosažená nadmořská výška je 2500 m. Cena zájezdu pro rok 2023 bude upřesněna.

Nezávazná objednávka

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Telefon: +420-731-460-752

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Telefon: +420-731-460-752