Aktivní Kostarika

 • Sopky, národní parky, krásné pláže Pacifiku i Karibiku
 • Program zaměřený na aktivní pobyt v kostarické přírodě
 • Lodní výlet v NP Marino Ballena – období přítomnosti keporkaků a delfínů
 • Malá skupina – do 10ti účastníků
 • Zprostředkování pojištění na rizika spojená s onemocněním covid-19
 • TERMÍN ZÁJEZDU: prosinec 2022, 14 dní

Program zájezdu:

1. DEN: LETECKY Z PRAHY DO KOSTARIKY (SAN JOSÉ)

1.den: Letecky z Prahy do San José, hlavního města Kostariky; po příletu přesun do hotelu. Vítejte v Kostarice.

2.-3. DEN: OBLAST VULKÁNU A JEZERA ARENAL

2. den: Přejezd do oblasti činné sopky a jezera Arenal. Procházka parkem s visutými lávkami tzv. „Hanging Bridges Park“, který je součástí nedalekého biokoridoru. Umožňuje migraci ptáků mezi horskými pásy Guanacanaste a Tilarán. Migrační sezona dravých ptáků se každoročně odehrává mezi listopadem a dubnem. Jak již název parku napovídá, budete vše objevovat z úrovně korun stromů, mezi kterými jsou umístěny závěsné mosty. Tukani, kolibříci a guanové, ale i nádherné helikonie nebo fíkovníky by mohli být dnešními objekty vašich objektivů.

3. den: Lodní výlet po řece Caňo Negro – návštěva unikátního biotopu vám nabídne jedno z nejpříhodnějších míst pro pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí – dvouhodinová jízda lodí a pozorování zvířat vám přinese nezapomenutelné zážitky (leguáni, ještěrky, opice, krokodýli…); na závěr oběd v místní restauraci (v ceně). Odpoledne odpočinek a pro zájemce návštěva termálních lázní.

4.–5. DEN: MLŽNÝ LES MONTEVERDE

4. den: Přejezd kolem jezera Arenal s panoramatickými výhledy na sopku Arenal do oblasti mlžného lesaMonteverde. Odpoledne pro zájemce návštěva kávové plantáže – seznámení se s procesem pěstování a zpracování kávy. Večerní procházka lesem s průvodcem za zvířaty a jejich nočním světem. Noční prales je naprosto magická záležitost. Je plný zvuků a tvorů, které během dne nespatříte.

5. den: Monteverde: NP Curi-Cancha – procházka parkem pod vedením místního zkušeného průvodce (spatříte mnoho druhů ptáků, motýlů, ale třeba i opic, či možná i vzácného kvesala chocholatého); odpoledne fakultativně dle chuti: pravé kostarické “canopy” – adrenalinová jízda po laně nad korunami stromů pralesa nebo poklidnější procházka po visutých lávkách v korunách stromů.

6. DEN: NÁRODNÍ PARK MANUEL ANTONIO A KOUPÁNÍ V PACIFIKU

6. den: Naše cesta dnes povede podél pobřeží Tichého oceánu. Zastavíme na mostě přes řeku Tarcoles, místa kde žije nejpočetnější populace krokodýlů v Kostarice. Navštívíme jeden z kostarických nejznámějších národních parků – NP Manuel Antonio. Užijeme si procházky po upravených stezkách a budeme objevovat krásy tohoto parku (místní průvodce nám ukáže, kde se ukrývají obyvatelé parku). Kdo bude chtít, může se vykoupat v průzračných vodách Pacifiku.

7. DEN: NP MARINO BALLENA: LODNÍ VÝLET ZA DELFÍNY A KEPORKAKY

7. den: Vítejte na palubě! Dnes nás čeká lodní výlet ve vodách Pacifiku v oblasti národního parku Marino Ballena. Tento park byl vytvořen jako chráněná oblast pro migraci keporkaků, kteří sem každoročně pravidelně připlouvají. Únor je jedním z měsíců, kdy se tu keporkaci běžně vyskytují. Trasa naší plavby povede kolem známého zálivu ve tvaru velrybího ocasu; kolem Isla Ballena (v překladu „velrybí ostrov“), ostrůvků Tres Hermanas až k unikátním mořským jeskyním. Během naší plavby se budeme snažit spatřit nebo zaslechnout keporkaky a delfíny. Odpoledne odpočinek na pláži a koupání.

8. DEN: SAN GERARDO DE DOTA – KVESAL CHOCHOLATÝ

8. den: Po snídani se přesuneme se do městečka San Gerardo de Dota, které leží v podhůří pohoří Talamanca u řeky Saverge. V  chladnějším mlžném lese se nachází náš poslední národní park – NP Los Quetzales. Jméno má po stejnojmenném barevném ptáku – kvesalovi, jehož fotka by neměla ve vaší sbírce z této cesty rozhodně chybět. Jedná se o velmi vzácný druh, který je spojován již s historií mayské civilizace – jeho ocasní pera sloužila jako prostředek obchodu. Současná Guatemala má od něj odvozen i název své měny a i jako národní symbol. Odpoledne tedy budeme hledat kvesala – či „kecala“ chocholatého.

9.–10. DEN: SOPKY TURIALBA A IRAZÚ

Den 9: Přesun do Turialby; zastávka v Cartágu – bazilika Nuestra Seňora de los Angeles; odpoledne fakultativní aktivity  (pěší vycházky, projížďka na kolech nebo na koních…)

Den 10: Výlet k sopce Irazú – 3 432 m, nejvyšší činná sopka Kostariky; dále do vesnice La Central (2 700 m) – na vyhlídku na sopku Turialba (a při vhodném počasí i na Irazú), návrat do Turialby.

11.–12. DEN: RAFTING A KARIBSKÉ POBŘEŽÍ – CAHUITA

Den 11: Přejezd na pobřeží Karibiku – Cahuita; cestou fakultativně rafting na vyhlášené řece Pacuáre (včetně oběda).

Den 12: NP Cahuita – Procházka národním parkem, koupání na krásných bílých plážích, a třeba i odpočinek u drinku v jednom z mnoha místních barů; relax a koupání.

13.-14. DEN: LETECKÝ NÁVRAT DO ČR

Dopoledne rozloučení s Karibikem a transfer na letiště v San José. Odlet do Evropy a návrat do Prahy následující den.

V CENĚ ZÁJEZDU ZAHRNUTO:

 • mezinárodní letenka (Praha – San José – Praha ve výši 20 000 Kč)
 • 12x hotel***/****
 • stravování (12x snídaně, 1x oběd)
 • služby českého průvodce
 • služby místních průvodců
 • vstupy do národních parků
 • doprava soukromým mikrobusem
 • program dle itineráře a výlety uvedené v programu zájezdu

V CENĚ ZÁJEZDU NEZAHRNUTO:

 • nápoje a ostatní neuvedené stravování
 • pojištění stornopoplatků a léčebných výloh (můžeme zprostředkovat)
 • povinné kostarické pojištění nutné pro vstup na území Kostariky (se zajištěním budeme nápomocni, cena kolem 10 USD/den, celkem asi 130 USD)
 • povinný příplatek za jednolůžkový pokoj při nedoobsazení
 • fakultativní aktivity
 • test na covid-19 vyžadovaný po návratu do ČR
 • spropitné pro místní průvodce a řidiče

Velikost skupiny: 6 – 10 účastníků.

Pořadatel zájezdu: CK Enjoy Travel

 Poznámky:

 • CK bohužel není schopna garantovat výskyt živočichů zmíněných v programu jednotlivých dní.
 • Změna programu, vybraného ubytování (v závislosti na dostupnosti) či termínu vyhrazena.
 • Doporučujeme uzavřít pojištění stornopoplatků. Můžeme vám ho zprostředkovat u pojišťovny ERV Evropská pojišťovna. Tato pojišťovna kryje při stornu i případné onemocnění covidem-19.

Aktuální podmínky* pro turistické cesty do Kostariky: Pro vstup do Kostariky je nutné mít pojištění pokrývající případné výlohy spojené s onemocněním covid-19 nebo nucenou karanténou (s jeho vyřízením vám budeme nápomocni) a dále je nutné před cestou vyplnit dotazník ohledně vašeho zdravotního stavu. Při návratu do ČR platí povinnost oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, předložit oznámení hraniční kontrole a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Výsledek testu je pak nutné oznámit dané hygienické stanici.

*Situace se může změnit, budeme vás případně informovat o aktuálních podmínkách.

Máte otázky k cestě na Kostariku? Pak mrkněte na odpovědi na vaše nejčastější otázky zde. Nebo nás neváhejte kontaktovat.

 

Cena od:
 Kč
Ubytování:
hotely 3/4****
Typ zájezdu:
turistika, pobyty u moře, s českým průvodcem
Stravování:
12x snídaně 1x oběd
Termín:
prosinec 2022
Počet dní:
14
Letenka:
Vízum:
Průvodce:
Poznámka:
Poznámka:
Cena zájezdu bude upřesněna

Nezávazná objednávka

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Telefon: +420-731-460-752

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Telefon: +420-731-460-752