Jordánsko

 • Ammán – moderní jordánská metropole s nádechem starověku
 • Pozůstatky řecko-římských měst Jerash a Umm Qais
 • Pouštní hrady a pevnosti – Quasr Amra (UNESCO a Kerak)
 • Petra – starobylé hlavní město nabatejské říše (UNESCO)
 • Wadi Rum – nocleh v kempu na poušti, terénní safari v 4×4 autech
 • Památná hora Nebo a koupání v Mrtvém moři
 • Nezapomenutelná pestrost jordánské kuchyně
 • Termín: 26.3  – 3. 4. 2022

Program zájezdu:

1. DEN: PRAHA – AMMÁN

Letecky Praha – Ammán, uvítání místním partnerem na letišti, asistence s vyřízením víz a příletových formalit. Prohlídka moderního arabského velkoměsta Ammánu se směsicí antických, muslimských i novodobých architektonických skvostů; citadela Jabal al-Qal’a rozprostírající se nad městem, možnost navštívit archeologické i folklorní museum, římské divadlo z 2. století, procházka ammánskými súky.

Přesun do ubytování k odpočinku. Nocleh v Ammánu.

2. DEN: IRAQ EL AMIR A POUŠTNÍ PEVNOSTI

Brzký ranní odjezd na prohlídku mešity krále Abdulláha (fakultativně, lze vynechat). Návštěva Iraq el Amir; zbytky tohoto paláce jsou jedním z nejdůležitějších příkladů helénské architektury Středního Východu. Ve 2.st př. nl jej vybudoval Hyrcanus z Jeruzaléma, představitel mocné rodiny Tobiadů, guvernér Ammónu. Je postaven celý z bílého kamene a zdobený vytesanými figurami zvířat obrovských rozměrů (panteři, lvi a lvice).

Přejezd do východní pouště, návštěva písečných hradů zbudovaných v 7. – 8. století kalífy dynastie Umayyad – Qasr Amra, Qasr Al Kharrana a Qasr Al Azraq. Návrat do Ammánu, nocleh.

3. DEN: JERASH, AJLOUN

Návštěva města Jerash – nejvýznamější řecko-římské archeologické lokality. Dochovaná stavba Hadriánova triumfálního oblouku, chrám bohyně Artemis, oválné náměstí, 600 m dlouhá sloupová kolonáda Cardo Maximus, Jižní divadlo a další. Zastávka u velmi zachovalých pozůstatků Adžlúnského hradu z 12. století. Hrad vznikl částečně na ochranu proti útokům z hradu Belvoir na opačném břehu údolí Jordánu i na kontrolu místních stezek beduínských kmenů. Návrat do Ammánu, nocleh.

4. DEN: UMM QAIS, JORDÁNSKÉ ÚDOLÍ, PELLA a MRTVÉ MOŘE

Přejezd do starověkého města Gadary (dnešní Umm Qais), které leží v severním výběžku země a je zmiňované v Bibli. Jde o významné centrum vzdělanosti, kde svého času pobývali významní básníci a filosofové. Ze starých dob se zachovaly impozantní kolonády, klenuté terasy, byzantský kostel, mauzoleum a pozůstatky dvou divadel. Za příznivého počasí jedinečné výhledy na Jordánské údolí, Golanské výšiny na straně Sýrie a na Galilejské moře na straně Izraele.

Přes Jordánské údolí do Pelly – významná archeologická lokalita a ruiny starověkého města. Místo bylo osídleno již od doby kamenné, a tak se zde můžete seznámit s byzantskými i římskými architektonickými pozůstatky stejně jako s archeologickými vykopávkami z doby železné a bronzové.

Přejezd k Mrtvému moři, nejníže položenému místu na Zemi, a to 400 m pod úrovní hladiny moře. Možnost vykoupat se a vyzkoušet účinky Mrtvého moře na vlastní kůži. Nocleh a večeře v hotelu u Mrtvého moře.

5. DEN: HORA NEBO, MADABA, KARAK

Na vrchol hory Nebo – významné poutní místo, zbytky starých kostelů s podlahovými mozaikami. Podle legendy zde vystoupil Mojžíš, aby spatřil Zemi zaslíbenou a kde záhy na to zemřel. Údajně se tu také nachází jeho hrob, ale přesné místo není známo. Za příznivého počasí krásný výhled na údolí Jordánu a Mrtvé moře.

Madaba – křesťanské centrum Jordánska, návštěva řeckého ortodoxního kostela svatého Jiří s „madabskou mapou“ z 6. století ve formě mozaiky, která je nejstarším mapovým vyobrazením Svaté země.

Královskou cestou na hrad Karak je jednou z největších v regionu, postavený ve 12. století je považován za ojedinělý díky své strategické poloze. Je typickým příkladem křižácké architektury s kamennými klenbami v románském stylu a s obdélníkovými věžemi zasazenými do stěn hradu, spletité chodby a tunely. Přejezd do Petry.

6. DEN: PETRA, NOCLEH V POUŠTI

Celodenní prohlídka Petry – tajemného města Nabatejců, ve kterém v dobách největší slávy na počátku našeho letopočtu žilo kolem 30 tisíc obyvatel.  Do skalního města vstupujeme zhruba kilometr dlouhou soutěskou Siq, na jejímž konci se před námi vynoří nejúžasnější stavba celého areálu Al-Khazneh, neboli Pokladnice. Cesta pokračuje kolem královských hrobek, divadla až do centra bývalého města. Město zahrnuje další skalní chrámy, hrobky, kostely a kláštery, roztroušené ve spodních i horních partiích skal.

Přejezd do pouštního kempu ve Wadi Rum, večeře a noc v poušti s možností fakultativního výletu na pozorování hvězd.

7. DEN: WADI RUM

Wadi Rum – nádherné přírodní scenérie písečných dun, pískovcových skal, kaňonů a kamenných mostů, staré skalní malby a od nepaměti zde žijí kmeny Beduínů. Cca 3 hodinový výlet v poušti.

Přejezd do Ammánu a večeře v restauraci Tawaheen Al Hawa.

8. DEN: BETÁNIE ZAJORDÁNSKÁ, UMM AR-RASAS

Návštěva významného biblické místa Betánie Zajordánské s pozůstatky starověkého baptisteria, kde Jan Křtitel údajně pokřtil Ježíše Krista. Kromě pozůstatků kostelů a kaplí tu lze najít další historicky zajímavá místa, jako Eliášův vrch, kde údajně došlo k prorokově nanebevzetí nebo prameny Jana Křtitele.

Přejezd do Umm Ar-Rasas; nálezy z období římského, byzantského a raně muslimského (3. – 9. stol.); několik kostelů s nádhernými mozaikovými podlahami, zvláště kostel sv. Štěpána; čtvercové věže jsou pravděpodobně jedinými pozůstatky místní praxe, kdy asketičtí mniši (stylité) žili v izolaci na vrcholu sloupu nebo věže.

Přejezd na letiště v Ammánu a odlet zpět do Prahy.

Další informace

V ceně zahrnuto:

 • služby místního anglicky mluvícího průvodce, řidiče a česky mluvícího průvodce
 • doprava
 • mezinárodní letenka Praha – Ammán – Praha
 • ubytování – 7x hotel, úrovně 3-4* se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, 3x večeře
 • vstupy do místních památek
 • informační materiály
 • pojištění CK proti úpadku

V ceně nezahrnuto:

 • fakultativní aktivity (např. Star Gazing Telescope experience ve Wadi Rum – 30 USD, mešita krále Abdulláha – 4 USD)
 • jednolůžkový pokoj – na vyžádání bude vyčíslen
 • ostatní stravování
 • pojištění léčebných výloh či stornopoplatků (rádi zprostředkujeme)

Pořadatel zájezdu: CK Enjoy Travel

Cena od:
42000 Kč
Ubytování:
3-4* hotely, pouštní kemp
Typ zájezdu:
poznávací, památky, s českým průvodcem
Stravování:
snídaně, 3x večeře
Termín:
26.3. - 3.4.
Počet dní:
8
Letenka:
v ceně mezinárodní letenka
Vízum:
ano
Průvodce:
Poznámka:
Poznámka:
V případě zhoršení epidemiologické situace si CK vyhrazuje právo na změnu termínu.

Nezávazná objednávka

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Telefon: +420-731-460-752

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Telefon: +420-731-460-752