Gruzie – přírodní krásy Svanetie

 • Gruzie – země vysokých hor, krásné přírody a historických skvostů
 • Svanetie – oblast pod Vysokým Kavkazem se silně zakořeněnými tradicemi
 • Svanetie – výborná místní kuchyně a přátelští pohostinní lidé
 • Turistika ve Svanetii a památky na seznamu UNESCO v Kutaisi
 • Přímé letecké spojení z Prahy do Gruzie
 • Ubytování v hotelu *** vč. polopenze v ceně zájezdu
 • Termín zájezdu: 21. – 28. 8. 2022  (8 dní), průvodce: Iva Faltová

Program zájezdu:

1. DEN: LETECKY Z PRAHY DO GRUZIE

Odpolední odlet z Prahy přímým letem do Kutaisi (17:40–23:15); přesun do hotelu do Zugdidi (1,5 h), ubytování.

2. DEN: VESNICE MAZERI A VODOPÁD ŠDUGRA

Po snídani přesun do hor do oblasti Svanetie, do vesnice Mazeri. Do hor pojedeme podél řeky Enguri, na které se rozprostírá stejnojmenná přehradní nádrž. Přehrada Enguri je svojí 272 m vysokou hrází jednou z nejvyšších betonových přehrad na světě.

Z vesničky Mazeri (1650 m) se vydáme po svých, údolím řeky Dolra ke krásnému vodopádu Šdugra. Vodopád leží na úpatí ledovce spadající z vrcholu Ušba. Ušba je známá jako „Matterhorn Kavkazu“ pro svůj malebný dvojitý vrchol ve tvaru věže. (11 km, ↑ 390 m, ↓ 390 m, cca 4-5 h).

Podvečerní příjezd do Mestie, centra Svanetie, umístěného v nádherné přírodní kavkazské scenérii jejíž kouzlo dotvářejí typické středověké svanetské obranné věže rozeseté ve svazích. Ubytování v Mestii.

3. DEN: PŘECHOD HŘEBENE S VRCHOLY MENTAŠI A ZURULDI

Ráno krátký přesun džípy pod hřeben Zuruldi. Odtud pěšky po hřebeni přes vrcholy Mentaši (2472 m) a Zuruldi (2332 m), dále sestup do malebné vesničky Tsvirmi s dochovanými původními kostelíky a svanetskými obrannými věžemi. Panoramatické výhledy na hlavní hřeben Vysokého Kavkazu, čtyřtisícovou Ušbu, Tetnuldi a do údolí Mulkhura s Mestií. Z Tsvirmi zpět džípy do Mestie. (13 km, ↑ 680 m, ↓ 700 m, cca 5-6 h).

4. DEN: Z ADIŠI PŘES PRŮSMYK ČCHUNDERI

Ranní přejezd z Mestie do Adiši (2050 m), malé vesničky na úpatí hory Tetnuldi (4858 m). Odtud se vydáme proti proudu říčky Adiši až ke stejnojmennému ledovci. Na konci údolí překonáme s pomocí koňů řeku a začneme stoupat do sedla Čchunderi (2722 m). Ze sedla se nám otevřou krásné výhledy na okolní ledovce a hraniční hřeben pětitisícových vrcholů. Sestup do údolí do vesnice Khalde. (15 km, ↑ 730 m, ↓ 750 m, cca 7 h)

Přesun džípy z Khalde do Ušguli (UNESCO), malebného shluku čtyř svanetských vesniček ve výšce asi 2100 m, což z něj činí jednu z nejvýše umístěných osad na západ od Uralu, dle Gruzínců: v Evropě. Nezbytné svanetské věže obklopené nejvyššími štíty v zemi a horskými pastvinami činí z této lokality mimořádně okouzlující místo. Nocleh v Ušguli v rodinném hotýlku.

5. DEN: SVANETIE – UŠGULI, VÝLET K LEDOVCI ŠKHARA

Po snídani pěší výlet z Ušguli údolím řeky Enguri k čelu ledovce, ležící na úpatí nejvyšší gruzínské hory Škhara (5193 m). Cestou můžeme obdivovat divokou kavkazskou přírodu a výhledy na okolní panoramata hor. Stejnou cestou zpět do Ušguli. Odpoledne procházka vesnicí, kde na vás dýchne trocha z historie a zdejšího tradičního způsobu života. (17 km, ↑ 390 m, ↓ 390 m, cca 5-6 h).

Návrat do Mestie, se zastávkou u jedné z veřejně přístupných svanetských věží, do které bude možné si vylézt a blíže ji prozkoumat. Ubytování v Mestii.

6. DEN: SVANETIE – MESTIA A VÝLET K JEZERU KORULDI

Ranní přesun džípy nad Mestii na úbočí hory Tkhakezagari do výšky 2150 m, odkud se vydáme na výlet k jezerům Koruldi (2740 m). Otevřou se nám nádherné výhledy dolů na městečko Mestii, okolní horské louky s letními chatami pastevců a skalnatý masiv svanetský čtyřtisícovek Ušba, Tetnuldi a třítisícovek Dalakora, Mestiachala a Banguriani. Zpět se vrátíme stejnou cestou až k vyhlídkovému kříži, odtud mohou ti zdatnější pokračovat sestupem do historické čtvrti Mestia Lanchvali. Ostatní džípy přesun zpět do Mestie. (8-12 km, ↑ 640 m, ↓ 640-1250 m, cca 4-5,5 h)

Odpoledne možnost návštěvy Muzea svanetského rodu Margiani nebo místního etnografického muzea přímo v Mestii. Nocleh v Mestii.

7. DEN: NÁVRAT DO KUTAISI A PROMETHEOVA JESKYNĚ

Ranní rozloučení s Mestií a návrat zpět do Kutaisi. Cestou zastávka u lázeňského městečka Tskaltubo a návštěva Prométheovy jeskyně, jedné z nejdelších krasových jeskyní v Gruzii. Jeskyně byly objeveny teprve v roce 1983 a délka návštěvnického okruhu je asi 1,3 km. V případě dobrého stavu vodní hladiny je možné fakultativně uskutečnit plavbu lodí po podzemní řece.

Odpoledne příjezd do centra Kutaisi, návštěva místního ovocného a sýrového trhu, procházka po centrálním náměstí. Ubytování v hotelu v Kutaisi.

8. DEN: KLÁŠTER GELATI A KATEDRÁLA BAGRATI, NÁVRAT DO ČR

Během dopoledne navštívíme dvě významné UNESCO památky, klášter Gelati z 12. století (středověké královské centrum náboženské vzdělanosti) a katedrálu Bagrati, postavenou původně v 11. století, později zničenou Osmany a dnes nově opravenou. Po poledni odjezd na letiště, odlet z Kutaisi přímým letem do Prahy (15:25–17:10).

Další informace

Cena zahrnuje:

 • mezinárodní letenka (Praha – Kutaisi)
 • 8x ubytování (7x hotel úrovně ***, 1x rodinný hotýlek v Ušguli)
 • polopenze (7x snídaně, 6x večeře), stravování začíná 2. den snídaní
 • služby českého průvodce a anglicky hovořícího místního průvodce
 • doprava soukromým mikrobusem z letiště do Mestie a zpět
 • ve Svanetii doprava džípy
 • koně na překonání řeky Adiši 4. den programu
 • láhev minerální vody na osobu/den (0,5 l)
 • vstupné do památek (Prométheova jeskyně, klášter Gelati, katedrála Bagrati, muzeum v Mestii)
 • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

 • nápoje a ostatní neuvedené stravování
 • fakultativní aktivity (plavba po podzemní řece a jiné)
 • pojištění stornopoplatků a léčebných výloh (můžeme zprostředkovat)
 • povinný příplatek za jednolůžkový pokoj – 3 500 Kč
 • spropitné pro místní průvodce a řidiče
 • v případě potřeby testy na COVID-19.

Vhodné období pro návštěvu Gruzie: V Gruzii se díky její poloze můžeme setkat s velmi různorodým počasím. Na pobřeží Černého moře je počasí teplé subtropické, a naopak pod Velkým Kavkazem vládne počasí chladnější, alpinské. Svanetie se rozkládá na severu Gruzie v horské oblasti. Vhodné období pro cestování je od konce června do začátku října. Zbylé měsíce trvá ve Svanetii zima. V letním období se průměrné denní teploty pohybují mezi 18-24 °C (v září 15-20 °C), s nadmořskou výškou teploty klesají až k 5-10 °C. Noční teploty se pak pohybují v průměru 10-18 °C (v září 8-12 °C). Počasí je zde jako ve všech horách proměnlivé, mohou se vyskytnout občasné dešťové srážky. V Kutaisi pak počítejte s výrazně teplejším počasím než v horách (denní průměr v létě je 20-26 °C).

Nabídka pojištění – pojišťovna ERV: Doporučujeme uzavřít pojištění stornopoplatků. Rádi vám jej na vyžádání zprostředkujeme u pojišťovny ERV Evropská pojišťovna. Tato pojišťovna kryje při případném stornu i rizika spjatá s onemocněním covid-19. Kombinace pojištění stornopoplatků a léčebných výloh včetně pojištění spjaté s Covid-19 vychází na 2390 Kč/os/pobyt.

Velikost skupiny: 8–12 účastníků.

Pořadatel: CK Enjoy Travel

Poznámka: V případě zhoršení epidemiologické situace a nemožnosti vycestovat do cílové destinace, si CK vyhrazuje právo přesunout termín zájezdu. Úprava programu či posun termínu vyhrazeny.

Aktuální podmínky pro cestování do Gruzie:
(k říjnu 2021, podmínky se mohou změnit – budeme vás před odletem informovat)

 • Pro vycestování do Gruzie:
  Občané všech zemí mohou letecky vstoupit na území Gruzie za předpokladu, že na hranicích předloží doklad, který prokazuje, že cizinec podstoupil kompletní vakcinaci proti COVID-19.
  Cizinci, kteří nejsou očkováni a jedná se o občany členských států EU předkládají na hranicích potvrzení o negativním testu PCR ne starší než 72 hodin. Test PCR budou muset cizinci, třetí den po příjezdu do Gruzie, na vlastní náklady zopakovat (cena 1000-1500 Kč)

Zdroj: https://www.mzv.cz/tbilisi/cz/obecne_aktuality_z_ambasady/cestovani_do_gruzie_aktualni_informace.html

 • Pro návrat z Gruzie:
  Aktuálně se Gruzie jako většina mimoevropských států řadí do zemí s tzv. “s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19” (na cestovatelském “semaforu” tmavě červená barva). Seznam je pravidelně aktualizován, před odletem vás budeme informovat o případných změnách/aktualitách.
  Pro tyto státy platí při návratu následující podmínky: Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
  Osoby očkované a osoby s prodělaným onemocněním Covid-19 (tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní), kteří se prokáží patřičným certifikátem již nemusí podstupovat před odletem do ČR ani po návratu do ČR žádný test.
  Ostatní cestující (neočkovaní, neprodělané onemocnění Covid-19) musí před odletem do ČR disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru) nebo negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář. Po návratu do ČR jsou pak povinni podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí cestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest.

Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

 • Při pobytu v Gruii:
  Na místě platí povinnost nošení roušek ve veřejných prostorách. Od 22. listopadu 2021 jsou služby jako ubytování, restaurace, kadeřnictví, kosmetika a dále vnitřní sportoviště vč. bazénů dostupné pouze plně očkovaným osobám nebo osobám, které prodělaly Covid-19.
Cena od:
34000 Kč
Ubytování:
3* hotely
Typ zájezdu:
poznávací, turistika, památky, s českým průvodcem
Stravování:
7x snídaně, 6x večeře
Termín:
21. – 28. 8. 2022
Počet dní:
8
Letenka:
Vízum:
Průvodce:
český - Iva Faltová
Poznámka:
Poznámka:
V případě zhoršení epidemiologické situace a nemožnosti vycestovat do cílové destinace, si CK vyhrazuje právo přesunout termín zájezdu.

Nezávazná objednávka

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Telefon: +420-731-460-752

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Telefon: +420-731-460-752