Bhútán, indický Sikkim a Západní Bengálsko

 • Dárdžiling – město čaje; unikátní jízda úzkokolejnou tratí Toy Train
 • Kálimpong – město květů; krátké safari v Mahananda Wildlife Sanctuary
 • Gántók – hlavní město státu Sikkim
 • Himálajské panorama s třetí nejvyšší horou světa Kančendžengou
 • Starobylé kláštery indického Sikkimu
 • Thimpu – hl. město buddhistické himálajské království s osobitou tradicí
 • Tagcchang – Tygří hnízdo, jedinečný skalní klášter
 • Phobdžikha – malebné údolí  a skutečné srdce Bhútánu – Bumthang

Program zájezdu:

1.–2. DEN: LETECKY PRAHA – DILLÍ – BAGDOGRA

Odlet z Prahy v odpoledních hodinách, večerní přelet do Dillí. Dle letového spojení, nocleh v Dillí. Druhý den dopoledne odlet do Bagdogry. Přesun do nedalekého Šiligurí, ubytování.

3. DEN: DÁRDŽILING, ÚZKOKOLEJNÁ TRAŤ TOY TRAIN A PROMENÁDA MALL ROAD

Ranní přesun na vlakové nádraží do vesnice Tindharia. Čtyřhodinová jízda unikátní úzkokolejnou tratí, nazývanou Toy Train, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Trať překonává neuvěřitelných 2000 výškových metrů a jízda Vám nabídne mj. i výhledy na himálajský masiv, kterému vévodí třetí nejvyšší hora světa – Kančendženga. Po příjezdu do Dárdžilingu přesun do hotelu, ubytování. Večerní procházka po horské promenádě Mall Road a ochutnávka pravého dárdžilingského čaje.

4. DEN: DÁRDŽILING

Ranní výjezd na Tiger Hill, pozorování východu slunce nad himálajským hřebenem s dominantní Kančendžengou a Mount Everest/Džomolangmu. Na cestě zpět návštěva kláštera v Ghúmu – nejstaršího kláštera v oblasti. Před odjezdem z Dárdžilingu prohlídka Himálajského horolezeckého institutu s museem věnovaným prvnímu výstupu na Mt. Everest, historii Himálaje a horolezectví. Odpoledne návštěva továrny na zpracování čaje a čajových plantáží Happy Valley Tea Estate s ochutnávkou jednoho z nejkvalitnějších čajů na světě a přibližně pětihodinový přesun do hlavního města Sikkimu, Gántóku.

5. DEN: GÁNTÓK

Prohlídka města a okolí: klášter Rumtek, jenž je duchovním centrem tibetské exilové komunity a buddhistické sekty Kagjupa; stúpa Do-Drul, nejvýznamnější stúpa v Sikkimu; klášter Enčej – přes 200 let starý klášter na hustě zalesněném kopci, sídlo buddhistické školy Ňingmapa; Museum a sídlo řemesel a rukodělné výroby – institut specializující se na tkalcovství, malby, dřevořezbu s typickým sikkimským designem. Za pěkného počasí lanovkou nad město s úžasnými výhledy na Gántók a okolí.

6. DEN: KÁLIMPONG

Přesun do tři hodiny vzdáleného Kálimpongu – poklidného horského střediska, nazývaného „město květů“. V průběhu cesty zastávka v Triveni u soutoku řek Tísta a Randžít, kde se dvě mohutné řeky v zařízlých kaňonech, mezi hustě zalesněnými kopci spojují v jednu. Po příjezdu do Kálimpongu návštěva klášterů Zangdongpolri, ve kterém jsou uložena vzácná písma, která byla po invazi do Tibetu přinesena do Indie, a Tharpa Čholing. Prohlídka slavné květinářské školy v Kálimpongu, jež vyváží až 80 % indických mečíků a jiných exotických květin.

7. DEN: REZERVACE MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY, ŠILIGURÍ

Z Kálimpongu návrat zpět do Šiligurí, cestou návštěva přírodní reservace Mahananda Wildlife Sanctuary, která je útočištěm volně žijících zvířat. Krátké safari s pozorováním zvěře. Reservace je útočištěm chráněných gaurů indických a tygra bengálského, dále zde žijí dikobraz himálajský, medvěd ušatý, levhart obláčkový, slon indický, sambar, leopard a mnoho dalších druhů savců a ptáků. Odpoledne návštěva hinduistického chrámového komplexu ISKCON Temple v Šiligurí, největšího centra zasvěceného Krišnovi v severovýchodní Indii, který propojuje moderní architekturu s tradicí.

8. DEN: PŘELET DO BHÚTÁNU, THIMPHU

Ranní přelet z Bagdogry do bhútánského Para. Odpoledne přesun do hlavního města Thimphu, ležícího v centrální části Bhútánu, ubytování, volný večer.

9. DEN: THIMPHU

V Thimpu prohlídka výběhů s takiny (národní bhútánské zvíře), návštěva bhútánské pevnosti Tašičho (sídlo vlády), Národní knihovny se svazky starověkých buddhistických rukopisů a Institutu tradiční medicíny. Zastávka u Obří sochy Buddhy Dordenmy nad centrem hlavního města, s pěknými výhledy do údolí. V podvečer fakultativně krátký přesun do Dodeny a výstup dubovým hájem ke klášteru Čeri, vysoko nad údolím Thimphu (cca 9 km).

10. DEN: PUNÁKHA

Ranní přejezd z Thimphu do Punákhy přes sedlo Do-čula (3050 m), ze kterého je možné pozorovat panorama himalájských sedmitisícovek, vč. nejvyšší hory Bhútánu Gangkar Punsum (7497 m). Po příjezdu do Punákhy návštěva místní pevnosti (Punákha Dzong), na soutoku řek Pho a Mo, která měla významnou roli v bhútánské historii. Odpoledne pěší výlet ke klášteru Čimi Lhakhang – chrámu plodnosti, spojeného s legendárním mnichem-proutníkem Drukpou Kinlejem.

11. DEN: ÚDOLÍ PHOBDŽIKHA, GANGTEJ

Přejezd z Punákhy do údolí Phobdžikha, během cesty zastávku u Wangdi Phodrangu, jednoho z nejkrásnějších dzongů v Bhútánu. Krátký pěší výlet od pevnosti přes malé osady s krásnými výhledy do údolí Wangdi. Odpoledne přesun do Gangtej, výlet po vesnici s prohlídkou kláštera Gangtej Gompa, jediného kláštera školy tibetského buddhismu Ňingmapa v této oblasti. Večerní relaxace v tradiční koupeli s horkými kameny (fakultativní) na místní farmě v údolí Phobdžikha a načerpání nových sil pro další cestovatelské zážitky. Nocleh na místní farmě.

12. DEN: ÚDOLÍ PHOBDŽIKHA

Dopoledne pěší výlet s návštěvou Informačního centra vzácných jeřábů černokrkých, kteří mají v této oblasti sezónní hnízdiště. V informačním centru se dozvíte více o přírodních a kulturních dějinách této oblasti. Odpoledne přejezd do Trongsy, cestou zastávka u Čendebdži čhörtenu, údajně inspirovaného významnými nepálskými stúpami Buddhanáth a Svajambhúnáth v Káthmándú.

13. DEN: TRONGSA, BUMTHANG

Návštěva imposantního Trongského dzongu, postaveného v roce 1648, který byl sídlem prvního a druhého bhútánského krále. Přejezd do Bumthangu, oblasti čtyř údolí ležících ve výšce 2600-4000 m, nazývané též „srdce země“. Cesta vede přes sedlo Jutong-la ve výšce 3425 m s nezapomenutelnými výhledy do údolí Čhumej. Po příjezdu do vesnice Džakar návštěva malých chrámů v okolí s nejstaršími nástěnnými malbami v Bhútánu. Odpoledne prohlídka místní vyhlášené továrny na výrobu sýra a malého místního pivovaru Red Panda. Nocleh v Bumthangu.

14. DEN: BUMTHANG

Přesun do malebného údolí Tang k Mebar Tšo (tzv. „hořící jezero“), které je jedním z nejposvátnějších míst v regionu. Pema Lingpa, který je považován za inkarnovaného učedníka Padmasambhavy, objevil v dávných dobách uvnitř jezera poklad. Odpoledne přesun k paláci Ugjenčholing, v němž dnes sídlí museum, které Vám umožní přenést se do jiného světa a času (historie a tradice Bhútánu). Návrat do Bumthangu.

15.–16. DEN: PARO, TAGCCHANG GOMPA – „TYGŘÍ HNÍZDO“

Dopolední přelet do Para, po příjezdu návštěva Národního musea (Ta Dzong), které bylo v minulosti strážní věží, a Rinpung Dzongu – monumentální pevnosti, v níž dnes sídlí okresní vládní úřad a soudce. Následující den pěší výstup k nejznámějšímu bhútánskému klášteru Tagcchang gompa – „Tygřímu hnízdu“. Klášter byl vybudován vysoko na skalnatém ostrohu ve výšce 3120 m. Na cestě zpět navštívíte starou bhútánskou svatyni Kjiču Lhakhang, již dal v 7. století postavit tibetský vládce Songcän Gampo.

17.–18. DEN: LETECKY PARO – DILLÍ – PRAHA, S NOCLEHEM V DILLÍ

Další informace

Cena zahrnuje – společné pro obě země:

 • mezinárodní letenka Praha – Dillí – Praha (v ceně 12 000 Kč)
 • informační materiály
 • pojištění CK proti úpadku

Cena zahrnuje – Bhútán:

 • místní anglicky mluvící průvodce a český průvodce
 • 1x mezinárodní přelet Bagdogra – Paro
 • 1x mezinárodní přelet Paro – Dillí
 • 1x vnitrostátní přelet Bumthang – Paro
 • kompletní doprava mikrobusem po Bhútánu
 • ubytování – 8x v hotelu úroveň 3*** ve dvoulůžkovém pokoji (2x Thimphu, 1x Punakha, 1x Trongse, 2x Bumthangu, 2x Paro)
 • ubytování – 1x na farmě v údolí Phobjikha ve dvoulůžkovém pokoji
 • stravování formou plné penze
 • bhútánské vízum a jeho zajištění
 • vstupné do památkových objektů
 • vládní poplatek a daň

Cena zahrnuje – Indie:

 • místní anglicky mluvící průvodce a český průvodce
 • 1x mezinárodní přelet Dillí – Bagdogra
 • doprava mikrobusem v Dillí, Šiligurí a terénními auty v oblasti Sikkimu
 • ubytování – 8x v hotelu úroveň 3*** ve dvoulůžkovém pokoji (2x Dillí, 2x Šiligurí, 1x Dárdžiling, 2x Gántók, 1x Kálimpong)
 • stravování formou polopenze
 • permit pro vstup do Sikkimu
 • vstupné do památkových objektů
 • krátké safari s pozorování zvěře v Mahananda Wildlife Sanctuary
 • vlakový lístek na Toy Train na trase z Tindharia do Dárdžilingu

Cena nezahrnuje – společné pro obě země:

 • indické vízum (info viz níže, cena cca 2500 Kč),
 • bakšiše řidičům a průvodci
 • ostatní stravování
 • ostatní doprava ve městech
 • pojištění léčebných výloh či stornopoplatků (rádi zprostředkujeme)
 • příplatek za jednolůžkový pokoj – 16 500 Kč/os./zájezd

Fakultativní služba – platí se na místě:

 • tradiční koupeli s horkými kameny – 20 USD/os.

Indické vízum a Bhútánské vízum
Indie:
Všichni občané ČR potřebují ke vstupu do Indie, k transitu a k vycestování z Indie platné indické vízum. V případě tohoto zájezdu můžeme žádat o tzv. Indické elektronické turistické vízum e-VISA. Před odjezdem do Indie každý z vás obdrží emailem tzv. Electronic Travel Authorization (elektronickou cestovní autorizaci), na jejímž základě můžete přicestovat do Indie a získat na hraničním přechodu elektronické vízum.
Platba vízového poplatku je ve výši 80,- USD + bankovní poplatek (ve výši až 2,5 % vízového poplatku). Poplatek se hradí přes internet výlučně debetní nebo kreditní platební kartou VISA nebo MASTERCARD. V dostatečném předstihu před odjezdem na zájezd vás zašleme podrobné instrukce, jak o indické vízum zažádat.
Bhútán:
Bhútánské vízum je v ceně zájezdu. Jeho získání není administrativně náročné a vše bude zajišťovat náš bhútánský partner. Vízový formulář s potřebnými údaji nutnými pro získání víza zašleme v podrobných instrukcích před odjezdem na zájezd.

Stravování:

V ceně zájezdu je zahrnuto téměř všechno stravování, plná penze v Bhútánu a polopenze v Indii. Můžete se tedy těšit na pestrost obou těchto kuchyní. K typickým rysům indické kuchyně patří především různé druhy koření, převažují vegetariánské pokrmy a hlavními surovinami jsou rýže, obilniny, luštěniny, mléčné výrobky a zelenina. Bhútánská kuchyně využívá hlavně rýže, pohanky, luštěnin a různých druhů zeleniny. Oproti indické kuchyni je hojně doplněna masem, které se podává převážně vařené nebo dušené.

Vhodné období pro absolvování tohoto programu:

Tento zájezd je možné absolvovat ve dvou hlavních sezonách, mimo období monzunu, které je od června do září. V jarním období, od března do května, jsou zpravidla horké dny s občasnými dešťovými přeháňkami, kterých pozvolna ubývá. V podhůří Himálaje nádherně rozkvétají magnoliové a rododendronové lesy. Pro období od října do listopadu je charakteristická jasná obloha, trochu chladnější počasí a zpravidla dobrá viditelnost.

Pořadatel: CK Enjoy Travel

Poznámka: Úprava programu vyhrazena.

Cena od:
 Kč
Ubytování:
3* hotel, farma
Typ zájezdu:
poznávací, památky, s českým průvodcem
Stravování:
plná penze, polopenze
Období zájezdu:
duben, květen, září, říjen, listopad
Termín:
Počet dní:
18
Letenka:
Vízum:
indické, bhútánské
Průvodce:
český, místní
Poznámka:
Poznámka:

Nezávazná objednávka

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Telefon: +420-739-632-819

Máte dotazy? Kontaktujte nás!

Telefon: +420-739-632-819